EN | MY

Sarawak State Library

Read.Innovate.Excel

Open today

LAPORAN TAHUNAN SEKSYEN PENYELIDIKAN IBAN 2011-2017

image description
Call no.
: 353.70959522/LAP
Summary
Buku ini mengandungi kompilasi laporan tahunan Seksyen Penyelidikan Iban di pejabat Majlis Adat Istiadat Sarawak dari tahun 2011 hingga 2017. Laporan ini mencatatkan pelbagai peristiwa penting di samping merakam pelbagai program dan aktiviti yang telah dijalankan oleh seksyen ini.