EN | BM

Laman Rasmi Pustaka Negeri Sarawak

Baca.Reka.Cemerlang

IMPAK PSIKOLOGI DAN PENGURUSAN PESAKIT DiABETES

image description
Call no.
: 616.462 RAF
Penulis
: Rafidah Aini Pakri Mohamed, Norhayati Ibrahim, Siti Balkis Budin
Penyumbang
: Georgina Usun Jok
Ringkasan
Impak Psikologi Pengurusan Pesakit Diabetes adalah sebum buku ilmiah yang menekankan dua elemen utama dalam kalangan pesakit diabetes, iaitu dari sudut psikologi pesakit dan Pengurusan diri. Buku ini menerangkan mengenai kepentingan aspek psikologi dalam membantu pesakit meningkatkan tahap pengurusan penyakit diabetes serta kesejahteraan diri pesakit.