EN | BM

Laman Rasmi Pustaka Negeri Sarawak

Baca.Reka.Cemerlang

Inovasi dan Kelestarian

 • Memudahkan penyelidikan dan aktiviti-aktiviti dalam bidang sains perpustakaan
 • Mengenalpasti pertanyaan-pertanyaan berkaitan perkhidmatan perpustakaan yang perlu dijawab melalui penyelidikan dan mempromosi kendalian penyelidikan bagi menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
 • Mengkaji dan memberi cadangan mengenai kajian/penyelidikan dan usaha-usaha profesional berkaitan perpustakaan dan cadangan-cadangan penyertaan, piawaian, prosedur dan polisi yang bersesuaian dengan Pustaka Negeri Sarawak.

MISI

 • Menjalankan penyelidikan dan kajian dalam bidang sains perpustakaan dan maklumat khusus bagi tujuan pembaikan dan pembangunan berterusan kualiti peranan perpustakaan di dalam masyarakat dan di kalangan professional perpustakaan.
 • Mempromosi aplikasi-aplikasi praktikal hasil daripada kajian dalam bidang sains perpustakaan dan maklumat.
 • Mempromosi piawaian, garispanduan dan amalan-amalan terbaik dalam bidang sains perpustakaan dan maklumat.
 • Menyediakan sokongan, input dan nasihat di dalam penubuhan, pengembangan dan pembaikan kemudahan-kemudahan perpustakaan melalui pentadbiran peruntukan daripada kerajaan negeri dan persekutuan.

OBJEKTIF

Perancangan dan pembangunan perpustakaan

SKOP

 • Pustaka Negeri Sarawak
 • Lain-lain perpustakaan awam di Sarawak

Penyelidikan

 • Kandungan
 • Perkhidmatan (baru dan lanjutan)
 • Pembacaan dan pembelajaran sepanjang hayat
 • Kajian berasaskan ilmu

Aktiviti penyelidikan dan penyiasatan berkenaan perkhidmatan perpustakaan dan pembangunan profesional

 • Pustaka Sibu
 • Kaji selidik tentang pembacaan
 • Pengguna, profail dan keperluan maklumat Pustaka Negeri Sarawak
 • Kandungan tempatan
 • Penilaian koleksi

Projek pembanguan perpustakaan - dana kerajaan negeri dan persekutuan

 • Membantu merancang, menyusun, mengarah, menyelaras dan melaksana projek perpustakaan yang telah diluluskan

Projek perpustakaan dengan kemudahan ICT

 • Baru atau naik taraf

Aktiviti akan Datang

There are no upcoming activities at the moment

Lihat Semua Akiviti