EN | MY

Sarawak State Library

Read.Innovate.Excel

Open today

Teknik Pembacaan HEBAT : Anda Jadi Hebat

image description
Call no.
: 418.4/JAS
Author
: Jais Sahok
Summary
Buku ini diterbitkan khusus untuk membantu semua pembaca sama ada guru, pelajar sekolah, pelajar universiti mahu pun orang awam untuk menjadi seorang pembaca yang hebat. Selain itu, teknik pembacaan turut mencakupi semua bidang, semua mata pelajaran dan semua peringkat bahan bacaan. Proses membaca memerlukan seseorang itu mempunyai pemikiran aras tinggi untuk mengetahui, memahami, menghayati dan melakukan eksplorasi terhadap kandungan yang dibacanya. Justeru untuk menjadikan kita benar-benar seorang pembaca yang hebat, buku ini tampil dengan pelbagai kaedah, cara dan teknik yang dapat diaplikasikan ketika membaca.