"Pelihara untuk Generasi Masa Depan... Sesebuah Negara Tidak Akan
Berjaya Kecuali Jika ada sesuatu yang dapat Kita Warisi dan Manfaatkan"
Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj