EN | MY

Sarawak State Library

Read.Innovate.Excel

Open today

KENYATAAN TAWARAN TENDER

Posted on 10 September 2019

Tender adalah dipelawa daripada Pembekal/Kontraktor yang berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dalam Kategori dan Jenis Pendaftaran yang berkaitan serta mempunyai tempoh pendaftaran yang sah untuk membuat tawaran buat masa ini bagi bekalan/perkhidmatan berikut; "Supply of Resourace Services to Pustaka Negeri Sarawak" dan "Membekal dan Menghantar Kerusi Baharu ke Pustaka Negeri Sarawak (Rujuk lampiran untuk maklumat lanjut).