EN | MY

Sarawak State Library

Read.Innovate.Excel

IMPAK PSIKOLOGI DAN PENGURUSAN PESAKIT DiABETES

image description
Call no.
: 616.462 RAF
Author
: Rafidah Aini Pakri Mohamed, Norhayati Ibrahim, Siti Balkis Budin
Contributor
: Georgina Usun Jok
Summary
Impak Psikologi Pengurusan Pesakit Diabetes adalah sebum buku ilmiah yang menekankan dua elemen utama dalam kalangan pesakit diabetes, iaitu dari sudut psikologi pesakit dan Pengurusan diri. Buku ini menerangkan mengenai kepentingan aspek psikologi dalam membantu pesakit meningkatkan tahap pengurusan penyakit diabetes serta kesejahteraan diri pesakit.