EN | BM

Laman Rasmi Pustaka Negeri Sarawak

Baca.Reka.Cemerlang

Mengenai Kami :: Perutusan Ketua Pegawai Eksekutif

Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Selamat Tahun Baru 2021..

Melihat bagaimana pandemic COVID-19 memberi kesan kepada kita, kita terus bertahan dan mencari jalan untuk meningkatkan lagi perkhidmatan-perkhidmatan kita di Pustaka. Dengan memanfaatkan sepenuhnya media sosial, kami masih dapat lagi menghubungi anda, pengguna serta pengunjung setia kami.

Terima kasih atas sokongan anda semua.

Ya, oleh kerana pandemik ini, perancangan kami terganggu dan aktiviti yang telah dirancang tahun lepas tertangguh, akan tetapi kami akan terus berusaha untuk melibatkan anda semua di dalam talian melalui program dan aktiviti yang telah disusun untuk tahun ini.

Sememangnya, wabak ini telah mengubah cara kita bekerja dan membantu untuk berinovasi di dalam perkhidmatan. Kita telah mempelajari bagaimana platform dalam talian dapat membantu kita untuk berkomunikasi, berkongsi maklumat serta berkaloborasi.

Media sosial dan laman web telah menjadi medium pemasaran kami. Oleh itu, kami enggan membiarkan kesan wabak ini melayani anda untuk memberikan perkhidmatan yang lebih baik.

Kami memulakan tahun baru dengan Chairman?s Annual Address 2021 di mana kami mengetengahkan Perkhidmatan Depositori, fungsi dan progam dengan mempamerkan iaitu:

1. Sarawakiana Online thematic exhibitions.
2. Aktiviti Sejarah Lisan;
3. Kempen 1Fail 1Minggu;
4. Program Kesedaran Penyerahan Bahan (Legal Deposit) (untuk penulis dan Penerbit Sarawak);
5. Sesi literasi untuk Perkhidmatan Rujukan melalui modul Archival Records Management System (ARMS) yang mensasarkan Perkhidmatan Awam Sarawak (SCS);
6. File Classification and Records Retention Schedule Workshops untuk Perkhidmatan Awam Sarawak (SCS);
7. Ceramah Sarawakiana dan aktiviti;
8. Rescue Government Records Archives Program (REGRAP). Program ini adalah mengenai prosedur pemindahan fail dan kaedah demonstrasi pemprosesan fail ke Jabatan dan Agensi yang memindahkan fail mereka ke Pustaka);
9. Bengkel Sejarah Lisan
10. Bengkel Penulisan Penyelidikan
11. Bengkel Penulisan Lagu Puisi
12. Bicara Penulis Sarawak

Walaupun beberapa acara utama kami yang dirancang untuk tahun ini juga akan merangkumi 2 persidangan secara maya.

a. Persidangan Pengetahuan Antarabangsa (IKC2021) akan diadakan pada 12 hingga 13 Julai. Temanya adalah, Sustainable Development Goal: the role of Knowledge institutions and public service

Objektif utama persidangan ini adalah untuk membincangkan strategi untuk mengoptimumkan akses ke sumber maklumat selari matlamat United Nation?s Sustainable Development Goals 2030.

b. Pada 14-15 September, kami akan menganjurkan persidangan k @ Borneo
Untuk kedua-dua persidangan itu, kami bertujuan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai kelestarian
c. Sarawak Children?s Festival pada 3 - 4 Jun 2021;
d. Sarawakiana Festival akan diadakan pada 1 hingga 30 September 2021;
e. Makersmeet 2021 di Kuching akan diadakan pada 16-17 Oktober 2021 dan dan di Miri 24-26 September; dan
f. Seminar Penyerahan Bahan-bahan Terbitan (Legal Deposit) dari 25hb 26 November 2021.

Kami akan meneruskan aktiviti tahunan yang merangkumi:

1. Hari Bersama Pelanggan (Suku Tahunan)
2. Cabaran Membaca Menara Buku
3. Inklusiviti Digital (PANDei, E-Pelancongan, Go Digital ASEAN dan Reading Seeds)
4. Program Jangkauan Ilmu
5. Ceramah Buku secara maya
6. Juh Nambah Ilmu
7. Ceramah Komuniti dengan agensi lain (Agensi Akta Dadah Kebangsaan (AADK), sekolah, dan lain-lain.

Mengingat kembali bagaimana kita bertahan dari kesan COVID-19, terutama pada operasi, memang ada banyak rahmat tersembunyi juga. Antaranya ialah idea-idea baru diadakan, di mana perkhidmatan-perkhidmatan diciptakan semula, kemahiran baru dipelajari dan cara komunikasi dan penyebaran maklumat telah dimanfaatkan sepenuhnya di Internet? Ini adalah NORMAL BARU.

Dengan itu saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan serta sokongan Kerajaan Negeri dan bimbingan daripada Pengerusi Ahli Lembaga Pengurusan serta dan Ahli-ahli Lembaga Pengurusan kami, pihak Pengurusan serta staf Pustaka atas komitmen, dedikasi dan kerja keras mereka dalam memenuhi objektif dan strategi Pustaka ... memang, better things are still yet to come !!

Terima Kasih !!

ARPAH ADENAN
PEMANGKU KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF
Pustaka Negeri Sarawak