EN | BM

Laman Rasmi Pustaka Negeri Sarawak

Baca.Reka.Cemerlang

Pengarang Sarawak

Pustaka Negeri Sarawak komited untuk menyumbang secara khusus kepada merealisasikan masyarakan Sarawak yang berterskan kepada pembacaan dan Ilmu. Peranan yang dimainkan oleh para pengarang adalah penting untuk menghasilkan bahan bacaan dan menjana warisan intelek. Laman web ini dihasilkan dan dikemaskini oleh Pustaka Negeri Sarawak sebagai penghargaan kepada sumbangan mereka dan pemantauan akses daripada rakyat kepada bahan-bahan pengarang.

Perkhidmatan

Perkhidmatan ini tergendala buat sementara waktu

Manual

Klik di sini untuk muat turun Manual Pengarang Sarawak