EN | BM

Laman Rasmi Pustaka Negeri Sarawak

Baca.Reka.Cemerlang

Piagam Pelanggan

Perkhidmatan

Reference query would be answered within one working day

Circulation transaction shall be completed within 1 minute.

Inter Library Loan Service (ILL) transaction shall be completed within 7 working days.

Mengadakan pameran berkaitan sejarah, seni, budaya dan alam semulajadi mengenai negeri Sarawak sekurang-kurangnya sekali pada setiap suku tahunan.
Lihat Statistik

Mendapatkan bahan rekod dan arkib yang dimohon daripada repositori dalam tempoh masa satu hari bekerja.
Lihat Statistik

Memastikan permohonan ke atas perkhidmatan pengurusan rekod akan dijawab dalam tempoh 7 hari bekerja daripada tarikh permohonan diterima.
Lihat Statistik

Akuan penerimaan aduan pelanggan hendaklah dikeluarkan dlm tempoh satu hari bekerja.

Koleksi

Purchase of book(s) requested by member shall be processed within 7 days.

Akses

Untuk memberi akses 24/7 kepada perkhidmatan atas talian
Lihat Statistik