EN | BM

Laman Rasmi Pustaka Negeri Sarawak

Baca.Reka.Cemerlang

ICT

PENGENALAN

Sektor Teknologi Maklumat & Komunikasi merupakan sektor sokongan di Pustaka Negeri Sarawak. Sektor ini menyokong fungsi perniagaan dan teras aktiviti Pengurusan Korporat, Perkhidmatan Teknikal, Perkhidmatan Informasi, Perkhidmatan Depositori, Bahagian Pembangunan Kajian dan Pustaka Miri.

FUNGSI UTAMA

 • Menyediakan pengurusan sistem Pustaka ICT
 • Menyediakan servis tambahan kepada bahagian lain di Pustaka
 • Membangun, melaksanakan dan menyelenggara laman web Pustaka
 • Membantu,menilai dan membaiki sistem ICT Pustaka
 • Mengkaji dan membangunkan IT perpustakaan untuk menambahbaikan sistem Pustaka
 • Memantau projek ICT di luar dan di dalam tapak
 • Memantau projek pendigitalan(aspek teknikal dan pengawalan kualiti)

PERANAN DAN FUNGSI BAHAGIAN

Bahagian Infrastruktur ICT

Fungsi Utama
 • Mengurus Sistem ICT
 • Membantu operasi Sistem ICT, bantuan teknikal dan Backup untuk semua sektor
 • Menaksir, menilai dan mengatur Sistem ICT
 • Menyelenggara, menambahbaik dan menaiktaraf Sistem ICT di perpustakaan
 • Membuat penyelidikan dan pembangunan Sistem ICT berkaitan perpustakaan
 • Menyelaras projek pembangunan ICT untuk perpustakaan

Bahagian Pengurusan Ilmu

Fungsi Utama
 • Memantau projek pendigitalan (aspek teknikal dan pengawalan kualiti)
 • Membangun, melaksanakan dan menyelenggara laman-laman web rasmi Pustaka
 • Membantu sektor-sektor lain dalam melaksanakan projek pendigitalan
 • Menyediakan bantuan teknikal dan sokongan dalam penghasilan kandungan digital
 • Memperkaya aset pengetahuan Pustaka Negeri Sarawak

Bahagian Pembangunan Aplikasi & Laman Web

Fungsi Utama
 • Menyelenggara Laman Web rasmi Pustaka Negeri Sarawak di bawah peraturan Multimedia Development Corporation (MDeC)
 • Membangun, melaksanakan dan menyelenggara laman-laman web rasmi Pustaka