EN | BM

Laman Rasmi Pustaka Negeri Sarawak

Baca.Reka.Cemerlang

Piagam Pelanggan - Statistik

Mendapatkan bahan rekod dan arkib yang dimohon daripada repositori dalam tempoh masa satu hari bekerja.

Tahun: 2022

BulanMendapatkan bahan rekod dan arkib (dokumen)Pencapaian
YaTidak
Januari 44 fail (5734 rekod)
Februari 53 fail (2172 rekod)
Mac 15 fail (840 rekod)
April 64 fail (5581 rekod)
Mei 33 fail (5632 rekod)
Jun 18 fail (1267 rekod)
Julai
Ogos
September
Oktober
November
Disember

Tahun: 2021

BulanMendapatkan bahan rekod dan arkib (dokumen)Pencapaian
YaTidak
Januari 34 (4796 rekod)
Februari 27 (314 rekod)
Mac 21 (709 rekod)
April 35 (7135 rekod)
Mei 22 (2423 rekod)
Jun Tiada data
Julai 13 (2808 rekod)
Ogos 64 (502 rekod)
September 37 (3263 rekod)
Oktober 73 (8125 rekod)
November 59 (8454 rekod)
Disember 13 (219 rekod)

Tahun: 2020

BulanMendapatkan bahan rekod dan arkib (dokumen)Pencapaian
YaTidak
Januari 41 (7521 rekod)
Februari 21 (2167 rekod)
Mac 21 (3948 rekod)
April MCO (600 rekod)
Mei 2 (216 rekod)
Jun 12 (2548 rekod)
Julai 22 (1373 rekod)
Ogos 10 (5406 rekod)
September 76 (13624 rekod)
Oktober 249 (23348 rekod)
November 25 (8832 rekod)
Disember 432(62515 rekod)

Tahun: 2019

BulanMendapatkan bahan rekod dan arkib (dokumen)Pencapaian
YaTidak
Januari 25
Februari 29
Mac 25
April 109
Mei 27
Jun 16
Julai 37
Ogos 33
September 87
Oktober 31
November 125
Disember 113
Jumlah 657