EN | BM

Laman Rasmi Pustaka Negeri Sarawak

Baca.Reka.Cemerlang

Public Library Services

Perkhidmatan perpustakaan awam Pustaka Negeri Sarawak telah diperkemas dan diletakkan di bawah bidang Perkhidmatan Perpustakaan Awam supaya mempunyai usaha yang lebih bersepadu dan disegerakan dalam mempromosikan pembangunan membaca dan pembaca di seluruh negeri Sarawak. Penyelarasan perkhidmatan ini telah lama dicari kerana sifat unik dari pelaksanaan promosi membaca dan pembacaan kegiatan di negeri ini.

Objektif

Bahagian Perkhidmatan Perpustakaan Awam telah ditubuhkan dengan objektif berikut

 • Untuk meningkatkan aktiviti kempen bacaan di seluruh negara.
 • Memberi khidmat bimbingan dan nasihat kepada perpustakaan awam terutama dalam penyediaan perkhidmatan maklumat dan kempen membaca
 • Untuk menyediakan perkhidmatan perpustakaan multimedia mudah alih (e-Pustaka).
 • Untuk meningkatkan usaha untuk mempengaruhi pendapat orang ramai untuk menerima bacaan sebagai tingkah laku positif yang perlu menjadi rutin harian.

Perkhidmatan dan Fungsi

Untuk mencapai matlamatnya, PLS menyediakan perkhidmatan berikut kepada perpustakaan perpustakaan awam di Sarawak:

 • Untuk menyediakan, menyelenggara dan meningkatkan perkhidmatan multimedia mudah alih (e-Pustaka di Kuching dan Lawas.
 • Merancang dan menyelaras pelaksanaan kempen pembacaan seluruh negara dan perkembangan pembaca menerusi kerjasama pihak berkuasa tempatan
 • Merancang dan menyediakan latihan berkaitan pengendalian kempen membaca dan aktiviti pembaca pembacaan, termasuk pembangunan dan pengedaran modul sendiri dan alat tulis.
 • Memberi khidmat nasihat berkaitan kerjasama perpustakaan, perkongsian pintar dan rangkaian di kalangan perpustakaan awam dan pusat maklumat.
 • Memberi khidmat nasihat yang berkaitan dengan pembangunan perpustakaan fizikal, pembangunan pengumpulan, organisasi dan pengurusan sumber, maklumat dan perkhidmatan rujukan, dan teknologi maklumat dan komunikasi
 • Untuk membangun dan mengedarkan barangan promosi ke perpustakaan awam
 • Untuk mengenal pasti dan kempen pembacaan potensi dan aktiviti pembangunan pembaca
 • Menjadi penyelaras utama aktiviti promosi membaca Perpustakaan Negara Malaysia di peringkat negeri.

Perpustakaan Desa

Bahagian Perkhidmatan Perpustakaan Awam juga mentadbir, memantau dan memudahkan aktiviti operasi dan teras 36 perpustakaan desa yang dibiayai Perpustakaan Negara Malaysia. Perpustakaan-perpustakaan ini adalah

 1. Perpustakaan Desa Kampung Keranji, Kuching
 2. Perpustakaan Desa Taman Palma Indah, Kuching
 3. Perpustakaan Desa RPR Tondong, Kuching
 4. Perpustakaan Desa Taman Duranda Mas, Kuching
 5. Perpustakaan Desa Taman Sepakat Jaya, Kuching
 6. Perpustakaan Desa Taman Sri Muhibbah, Kuching
 7. Perpustakaan Desa Taman Sri Permai, Kuching
 8. Perpustakaan Desa Kampung Samariang Lama, Kuching
 9. Perpustakaan Desa Bandar Baru Samariang, Kuching
 10. Perpustakaan Desa Taman Harmoni, Sri Aman
 11. Perpustakaan Desa Kampung Pusa, Betong
 12. Perpustakaan Desa Kampung Beladin, Betong
 13. Perpustakaan Desa Kampung Sepinang, Betong
 14. Perpustakaan Desa Kampung Meludam, Betong
 15. Perpustakaan Desa Taman Susur Jambu Indah, Sarikei
 16. Perpustakaan Desa Taman Muhhibah Indah, Kanowit
 17. Perpustakaan Desa Kampung Hilir, Sibu
 18. Perpustakaan Desa Bahagia Jaya, Sibu
 19. Perpustakaan Desa Skim Tunoh, Kapit
 20. Perpustakaan Desa Taman Ixora Indah, Kapit
 21. Perpustakaan Desa Tanjung Manis, Mukah
 22. Perpustakaan Desa RPR Lawas, Lawas
 23. Perpustakaan Desa RPR Batu Biah, Limbang
 24. Perpustakaan Desa Kampung Bunan Gega, Serian
 25. Perpustakaan Desa Kpg. Pangtray, Daro
 26. Perpustakaan Desa Kpg. Jemoreng, Matu
 27. Perpustakaan Desa Taman Stakan Jaya, Kota Samarahan
 28. Perpustakaan Desa Taman Everglades, Kuching
 29. Perpustakaan Desa Taman Samarindah, Kota Samarahan
 30. Perpustakaan Desa Pabahanan, Limbang
 31. Perpustakaan Desa Meritam, Limbang
 32. Perpustakaan Desa Kampung Teh, Mukah
 33. Perpustakaan Desa Kampung Puyut, Marudi
 34. Perpustakaan Desa Sungai Asap, Belaga
 35. Perpustakaan Desa Kpg. Tegageng, Bekenu
 36. Perpustakaan Desa Layar, Betong

Aktiviti akan Datang

KNOWLEDGE CAMP 2023 (SIBU) 09 Dec 2023


Lihat Semua Akiviti